مصادر ومراجع

مصادر ومراجع للطلاب والأباء

IQRRA LEARNING INSTITUTE ACADEMIC PLAN 2015-2016

الفصل الدراسي الأول:

September October November December
5/09/15 Open day /Registration day 3/10/15 7/11/2015 5/12/2015
12/09/2015 First teaching day 10/10/2015 14/11/2015 12/12/2015
19/09/2015 17/10/2015 21/11/2015 19/12/2015 Parents Day
26/09/2015 24/10/2015 28/11/2015 26/12/2015 End of Term 1
31/10/2015 Teacher Training Day –(Behaviour)

الفصل الدراسي الثاني:

January February March April
02/01/2016 06/02/2016 05/03/2016 02/04/2016 Start of term 3
09/01/2016 First Day of Term 2 13/02/2016 12/03/2016 09/04/2016
16/01/2016 20/02/2016 19/03/2016 16/04/2016
23/01/2016 27/02/2016 26/03/2016 End of term 2/Teacher Training day 23/04/2016
30/01/2016 Parents Workshop 30/04/2016

الفصل الدراسي الثالث:

May June July August
07/05/2016 4/06/2016 2/07/2016 6/08/2016
14/05/2016 11/06/2016 9/07/2016 End of year Celebration event 13/08/2016
21/05/2016 18/06/2016 16/07/2016 Staff Training 20/08/2016
28/05/2016 25/06/2016 23/07/2016 27/08/2016
30/07/2016